Google
 
 
  

Activity Monitoring the forest cover of the Amazon region
Country Suriname
Last update: 07/06/2019
Project period 01/01/2013 to 31/12/2018
Countries: Suriname 
Summary Het Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) heeft het project "Monitoring the forest cover in the Amazon region" uitgevoerd in 8 verschillende landen, die deel uitmaken van het Amazone regenwoud. Suriname is een van de 8 lidlanden van ACTO en heeft zo ook geparticipeerd binnen dit project. Het doel is om data te produceren over het Amazone bos, die ter ondersteuning kan dienen voor beleidsmakers. De politieke focal point is het Ministerie van RGB en SBB is de technische werkarm.
Background Binnen het Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) project: “Monitoring Deforestation, Logging and Land Use Change in the Pan-Amazonian Forest”, welke uitgevoerd werd in de periode 2011-2014, is de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) opgezet binnen de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in 2012. Met additionele fondsen is het project verlengd met een overlappende periode van 2013-2018 onder een nieuwe naam “Monitoring of Forest Cover in the Amazon Region”. De politieke focal point is het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de technische focal point is het Ministerie van RGB. De implementatie vindt plaats bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht.
Objective Het doel is een bijdrage te leveren aan de versterking van de National Forest Monitoring System (NFMS) door het genereren van informatie over veranderingen in de bosbedekking voor Suriname, welke betrouwbaar, up-to-date, toegankelijk, begrijpelijk en transparant is, voor meerdere doeleinden van belang za. geoptimaliseerd beleid, uitvoering van het beleid (bv. nationale ruimtelijke ordening, duurzaam bosbeheer, REDD+) en rechtshandhaving op het veld (bijv goudwinning, mangrovebossen).
Setup and activities - Launch Forest Cover Monitoring Unit
- Trainingen
- Ontbossingskaarten en Landgebruiks- en Landbedekkingskaarten produceren
- Stakeholder werksessie’s
(Expected) Results - Opzetten van een Forest Cover Monitoring Unit
- Getrainde personeel
- Geproduceerde Ontbossingskaarten en Landgebruiks- en Landbedekkingskaarten
Role Organisation Acronym
Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk FNS-Suriname