Google
 
 
  

Activity Training Hydro
Country Suriname
Last update: 01/11/2018
Countries: Suriname 
Email educationisthepower@gmail.com
Summary Binnen de scholen vinden er trainingen plaats, met als doel de leerlingen op jonge leeftijd familiar, bekend te maken met en hen te betrekken bij het onderdeel Agronomie.
In verband hiermee is er een start gemaakt door de hr. Helmond Proeve.
Role Organisation Acronym
Collaborator organisation details SCHOOLTUINEN unit Hydroponic
Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk FNS-Suriname