Google
 
 
  

Activity Solar project in Trio-village Pelelutepu
Country Suriname
Last update: 08/11/2018
Project period 13/06/2017 to 10/07/2018
Countries: Suriname 
Url //fns-suriname.getopensocial.com/node/384https://fns-suriname.getopensocial.com/node/384 
Email info@act-suriname.org
Summary Solar project houdt in een modulair zonne-energiesysteem bestaande uit 75 zonnepanelen met een totaal vermogen van 20KWH. Hierdoor zullen de dorpelingen 24/7 over stroom beschikken.
Background
Wie het dorpsleven kent, kan zijn vreugdekreet inschatten. Vele gemeenschappen worden bij de avondval letterlijk door de duisternis omhuld. Door gebrekkige tot geen elektrificatie kunnen vele activiteiten – alhoewel de bewoners zich vrij goed hebben aangepast aan hun realiteit – niet uitgevoerd worden. Ook overdag was deze voelbaar, aangezien het doorwerkte in het beperkt kunnen uitoefenen van economische activiteiten. Dorpen die beschikken over een aggregaat, kunnen soms weken en zelfs maanden zonder stroom door een tekort aan brandstof. Tepu, zoals in de volksmond bekend, was hierop geen uitzondering. Echter, voor hen behoort de hierboven geschetste situatie vanaf vandaag tot het verleden.
Objective Installation of solar farm in Tepu
24/7 uur stroom voor het dorp Tepu.
(Expected) Results Het Trio-dorp Pelelutepu in Zuid Suriname vandaag. De oplevering van een modulair zonne-energiesysteem bestaande uit 75 zonnepanelen met een totaal vermogen van 20KWH. Hierdoor kunnen de dorpelingen beschikken – het gaat in totaal om 88 huishoudens – over 24/7 stroom.
List Keywords
1.4 Target group(s) 1. Local communities
4.1 Renewable Energy 06. Solar (Photovoltaics)
Role Person name
Project leader person details Mr. Roche Bhola
Role Organisation Acronym
Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk FNS-Suriname
Role Type Title Download
Project Description Project report output details Solar project 273kb
Project Description Project report output details Solar project in Trio-village Pelelutepu 273kb