Google
 
 
  

Activity Podosirie kwekerij in Regio oost
Country Suriname
Last update: 01/11/2018
Lead organisation organisation details MINRO-Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland
Budget US - US Dollar 72,380
Project period 01/11/2018 to 01/12/2019
Countries: Suriname 
Email DAOB-MRO@outlook,com
Summary 1. Het opzetten van een eigen kwekerij an de oostwest verbinding
2. Mobilisatie: Het motiveren en mobiliseren van de dorpsbewoners en stakeholders om mee te doen aan het project;
3. Capaciteits opbouw. Door de agrariers voorlichting, skills en tools te geven om dit project uit te voeren, zelfstandig te continueren en het organiseren/versterken van de agrariers in de cooperatieve vereniging
4. Treffen van infrastructurele voorziening.
5. Marketing
6. Toegang tot kredietfaciliteiten binnen het bereik van de agrariers brengen
7. Bewerkstelligen dat wet en regelgeving in place worden gebracht tav rechtszekerheid op de gronden
Background Het binnenland van Suriname behoort tot het achtergestelde deel van de samenleving. Over het algemeen is het binnenland moeilijk bereikbaar door de slechte infrastructuur en zijn daardoor ook minder ontwikkeld. Het binnenland is niet alleen achter op het gebied van onderwijs maar ook op het agrarisch gebied. Er is weinig ge´nvesteerd in de agrarische ontwikkeling in Suriname, omdat men meer heil zag in de mijnbouwsector. De laatste ontwikkelingen mondiaal en in Suriname vooral met het wegtrekken van Billiton en Suralco drukt ons met de neus op de feiten, om byzonder aandacht te geven aan de agrariche sector. Immers agrarische bedrijvigheid dat even oud is als het menselijk bestaan zal er net zolang zijn als er mensen er op aarde zullen zijn. Van het binnenland weten wij dat de mensen het shifting cultivation systeem toepassen. Zij leven voornamelijk van landbouw, jacht en visserij. Lanbouw is daarbij de belangrijkste. De voornaamste gewassen die zij telen zijn rijst en andere aardgewassen. De mensen genieten ook van bosproducten, welke in de laatste jaren ook economisch ermee wordt bedreven, zowel nationaal als internationaal. Een van de bekendste bosproducten onder de binnenlandse agrariers is podosirie. Podosirie is een van de rijke energiebron voor de binnenlandbewoners.
Objective Algemeen doel:

Het garanderen van voedselzekerheid, voedselveiligheid en het creeren van werk gelegenheid in het binnenland in de agrarische sector.

Project doel: -

* Het verhogen van de verdiencapaciteit van de podosirie telers in het marowijne gebied door verhoging van de podosirie productie en zodoende hen in staat te stellen om bij te dragen aan de duurzame verbetering van de leefsituatie van hun dorp

* Het stimuleren en bevorderen van de samenwerking tussen de agrariers

* Het stimuleren en bevorderen van de agrariers in het beoefenen van podosirieteelt
Setup and activities Overheidsbegroting
(Expected) Results De bedoeling is dat erjaarlijks 200 agrariers voorzien worden van plantmateriaal. 1 hectare is 625 plantjes. Per agrarier is het 2 x 625 plantjes is 1250 plantjes voor 2 ha.

Voor 200 agrariers komt dit totaal op 250.000 plantjes. Dwz elke week ziin er 5000 plantjes worden gemaakt.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 43040 Rural Development
120 Health
311 Agriculture
1.2 Institutional dimension Finance & Credit
1.4 Target group(s) 1. Local communities
2.1 Production System 2. Mixed cropping system
2.2 Production Chain 2. Production & Management
7. Marketing
5. Storage
8. Quality Control
6. Processing
9. Consumption/Product Use
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical
5.1 Sustainability Issues 5. Technology
4. Facilities
1. Socio-economic Context
5.2 Content Development 7. Local knowledge
7.1 Suriname-Districts Sipaliwini
Marowijne
Relation Activity
Project of Programme project details  Podosirie kwekerij in Regio oost
Draws on project details  Podosirie kwekerij in Regio oost
Contains Projects project details  Podosirie kwekerij in Regio oost
Contributes to project details  Podosirie kwekerij in Regio oost
Role Type Title Download
Project Description Working paper output details podosiriproject 537kb