Google
 
 
  

Activity Verstrekking Voedselpakketten in het kader van het Sociaal Verbeteringsprogramma'
Country Suriname
Last update: 08/11/2018
Lead organisation organisation details 
Budget US - US Dollar 1,250,000
Project period 01/06/2017 to 01/06/2018
Countries: Suriname 
Email sozavo.secr.odfb@gmail.com
Summary In het jaar 2015 was SOZAVO gestart met het verstrekken van gratis voedselpakketten aan sociaal zwakkeren. In december 2016 is deze maatregel stopgezet. Echter is na evaluatie besloten de verstrekking van voedselpakketten te continueren, tegen een sociaal tarief van SRD 50, -. De totale waarde van het pakket is SRD 225, -, wat inhoudt dat het ministerie elk pakket subsidieert voor SRD175,-. De looptijd van dit project is van 01 juni 2017 tot en met 01 juni 2018, twaalf (12) maanden.
Het doel van dit programma is het ten verkoop bieden van voedselpakketten aan kwetsbare groeperingen, in het bijzonder cliŽnten van het Ministerie van SOZAVO, tegen een sociaal tarief.
Background Algemene inleiding en achtergrond
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) is conform het Staatsbesluit van 10 oktober 1991 houdende de instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur, verantwoordelijk voor de zorg voor het algemeen welzijn, in het bijzonder de sociaal maatschappelijke zorg voor seniore burgers, mensen met een beperking en de jeugd alsook het algemeen maatschappelijk werk, het maatschappelijk opbouwwerk en volkshuisvesting.
In 2015 werd Suriname geconfronteerd met een economische recessie, als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse munt. De toen ontstane sociaaleconomische ontwikkelingen zijn heden nog voelbaar, in het bijzonder bij de sociaal lagere klassen.

In het jaar 2015 was SOZAVO gestart met het verstrekken van gratis voedselpakketten aan sociaal zwakkeren. In december 2016 is deze maatregel stopgezet. Echter is na evaluatie besloten de verstrekking van voedselpakketten te continueren, tegen een sociaal tarief van SRD 50, -. De totale waarde van het pakket is SRD 200, -. De looptijd van dit project is van 01 juni 2017 tot en met 01 juni 2018, twaalf (12) maanden.

Objective Het doel van dit programma is het verstrekken van voedselpakketten aan in het bijzonder cliŽnten van het Ministerie van SOZAVO, behorende tot sociaal zwakke huishoudens, tegen een sociaal tarief.
Setup and activities $1250000
(Expected) Results - De meest kwetsbare groepen of individuen in de samenleving ontvangen een
tegemoetkoming in de vorm van materiŽle hulpverlening/voedselpakketten.

- Een geŁpdate bestand van cliŽnten, die voedselpakketten hebben ontvangen.

- Sociaal zwakkeren/zwakke huishoudens in de samenleving zijn geholpen aan
voedselpakketten.List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 160 Other social infrastructure and services
120 Health
7.1 Suriname-Districts Coronie
Para
Wanica
Brokopondo
Marowijne
Paramaribo
Commewijne
Nickerie
Saramacca
Role Person name
Technical Advisor person details 
Technical Advisor person details SOZAVO-OFP
Role Type Title Download
Project Description Project report output details Verstrekking Voedselpakketten in het kader van het ĎSociaal Verbeteringsprogramma 903kb