Google
 
 
  

Activity Stimulering Hoogland Rijstproductie
Country Suriname
Last update: 19/07/2018
Project period 01/11/2018 to 01/11/2019
Countries: Suriname 
Email pjairam.og@live.com
Summary De Hoogland rijstindustrie vanuit het Binnenland van Suriname kwalitatief en kwantitatief te stimuleren, zodat zowel de producenten in het binnenland, verwekers en de consumenten duurzam voordeel uit zullen halen.
Background Er bestaan reeds verschillende hoogland rijstrassen die in het binnenland worden geproduceerd door de bewoners. Deze worden grotendeels voor eigen consumptie gebruikt door bewoners, en slechts een klein deel voor verkoop.
Wat het product uniek en sterk maak ten opzichte van overige rijstproducten is dat het gaat om Surinaamse variëteiten zonder genetische manipulaties, en die op een geheel biologische wijze worden geteeld door binnenlandse bewoners. Dit betekent dat in tegenstelling tot overige rijstproducten, er bij telen van hoogland rijst in het binnenland van Suriname geen gebruik wordt gemaakt van pesticide, chemicaliën en kunstmeststoffen. Dit resulteert uiteindelijk in een veel gezonder product dat gemakkelijk nationaal en internationaal kan worden afgezet
Objective De huidige problemen en pijnpunten die de producent, opkopers en verwerkers binnen het gehele keten ervaren zijn:
• Kleinschalige productie : Er wordt vooralsnog niet op grote school geteeld. Meeste binnenlandbewoners telen voor hun eigen voedselvoorziening en klein deel voor verkoop
• Prijs: Door fluctuaties en marktwerking (vraag en aanbod) is er geen vaste en stabiele prijs voor de gewassen. De opkopers geven aan dat de prijs, aan de hoge kant ligt,waardoor ze moeilijk kunnen concurreren op de exportmarkt, terwijl de producenten het tegendeel aangeven, vanwege hun hoge productiekosten.
• Vogelplaag: De productie van hooglandrijst kampt met een vogelplaag. Het komt vaak voor dat vogels hele arealen kaal vreten.
• Afzetgarantie. De telers hebben geen afzetgarantie waar zij hun producten verkopen. Hierdoor zijn zij minder gemotiveerd over te gaan tot grootschalige productie
• Logistiek en Transport. Doordat de gebieden moeilijk bereikbaar zijn per land en water, zijn er ook hoge kosten hierbij verbonden.
• Verwerkingsfaciliteiten. De mechanisatiegraad in de verwerking is laag. Slechts op enkele plaatsen in het binnenland zijn er rijspelmolens beschikbaar. De prijs voor het pellen van de rijst ligt tussen de Srd 1,20 tot Srd2,- per kg paddie. Voor verkoop van het eindproduct moet er ook geïnvesteerd worden in duurzame verwerkingsfaciliteiten. (value chain). Een eenvoudige rijstpelmolen kost al ongeveer SRD30,000.
• Zelfvoorzienend. Door de kleinschalige productie is er vaak een schaarste aan hooglandrijst in het binnenland. Rijst wordt dat uit de stad gehaald.
• Bewustzijn. Niet een ieder is bewust van de gezondheidsvoordelen van biologisch geteelde producten. Waardoor men ook nog niet bekend is met Hoogland rijst.


(Expected) Results 01. Ruim veertig agrariers in het Boven Suriname (20) en Matawai gebied (20) hebben 80 hectaren (twee hectare per outgrower) in cultuur gebracht voor produceren van Hoogland rijst.
02. De agrariers zijn georganiseerd in 4 actieve Cooperaties die de keten van productie tot verkoop zullen beheersen met hun eigen machinepark te weten ploegmachines, minicombines en pelmachines.
03. De cooperaties hebben een contract gesloten met een vaste opkoper voor verkoop van ruim 120 ton aan Hoogland rijst tegen vast tarief gekoppeld aan vaste kwaliteitseisen.
04. Ruim tien agrariers Bewoners van het dorp Kwamalasemutu produceren elk 2 hectare aan hoogland rijst, waarmee zij in hun eigen voedselvoorziening kunnen voldoen.
05. Binnen 6 maanden na start van het project wordt er 120 ton (uit het gebied van Boven Suriname en Matawai) aan hoogland rijst verwerkt en afgezet op de markt door de verwerker.
06. Om de eigen voedselvoorziening te stimuleren is in elk gebied geinvesteerd in pelmachines voor verwerking van de padie zodat een deel van de productie ook gebruik kan worden door de binnenlandbewoners zelf
07. Hoogland rijst heeft zich op de lokale markt alsook internationaal gekenmerkt als een premium product en staat vooral bekend om haar biologische teeltmethode met daaraan gekoppeld de vele gezondheidsvoordelen voor de consument.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
2.4 Food Crops Rice (Oryza)
7.1 Suriname-Districts Brokopondo
Role Person name
Project leader person details Prithvi Jairam
Support staff person details 
Support staff person details vincent kenswiel
Role Type Title Download
Project Description Working paper output details Stimulering Hoogland rijst 969kb