Google
 
 
  

Activity Programma voor ontwikkeling van welzijn en arbeid
Country Suriname
Last update: 08/11/2018
Lead organisation organisation details 
Budget 2,000,000
Countries: Suriname 
Summary In het kader van de hervorming van het sociaal beleid zal de focus vooral gelegd worden op het verhogen van de verantwoordelijkheid en capaciteit van individuen om hun eigen potentieel ten volle te benutten ten einde uit de armoedige positie te geraken.
Het ministerie SOZAVO tracht dit doel te bewerkstelligen middels het vaststellen van condities tegenover het ontvangen van de financiŽle sociale uitkeringen. Er zal met verschillende ministeries worden samengewerkt waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om op verschillende fronten de zo nodige handreiking aan te bieden aan de doelgroep. Kortom de ontwikkeling van een geÔntegreerd systeem waarin de voorzieningen van de partner ministeries zijn geÔncorporeerd. Dit vereist de opzet van een geheel nieuwe structuur of systeem namelijk het conditional cash transfer programma onder de naam Programma voor Ontwikkeling van Welzijn en Arbeid (POWA).
Background Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is in 1970 gestart met het verstrekken van financiŽle uitkeringen aan sociaal zwakke huishoudens als tegemoetkoming, daarvoor werden er voedselpakketten verschaft.
De eerste goedkeuring voor FB is vervat in de missive van 08 mei 1998 no. 386/RvM. Hierin werden de verschillende en tot nu toe gehanteerde categorieŽn onderscheiden (zie ook missive van 11 oktober 2000 no. 98A/RvM en no. 58/RvM van 18 februari 1999). In de daaropvolgende periode zijn op verschillende momenten aanpassingen gepleegd aan deze beleidsmaatregel betreffende de hoogte van de uitkering. De laatste missive welke geslagen is m.b.t. de hoogte van het bedrag dateert van 18 februari 1999 no. 58/RvM.
Objective Tot de doelgroep worden alle huishoudens gerekend die voldoen aan de volgende karakteristieken:
1. gezamenlijk gezinsinkomen dat onder de nog te bepalen armoedegrens ligt en
2. de vermogenstoets van de nog in te stellen toewijzingscommissie niet doorstaan.
Binnen deze huishoudens zullen speciale programmaís/projecten ontwikkeld worden, waarbij de voorzieningen een totale impact moeten hebben op het geheel huishouden. Gedacht wordt aan onder andere:
1.volwassenen met interesse in landbouw, veeteelt en/of visserij;
2.volwassenen met interesse en capaciteiten voor ondernemerschap;
3.stimuleren en ondersteunen van tienermoeders in de leeftijdsklasse 12 tot 19 jaar;
4.volwassen zonder skills en of interesse in trainingen en opleidingen (volwassen die
niet weten wat ze willen en of kunnen en werkeloos toekijken);
5.werklozen (skilled) ready voor de arbeidsmarkt en
6.inzetten van beneficiaries als vrijwilligers op sociale projecten.
Setup and activities $250000
(Expected) Results Het uiteindelijk doel is de zelfredzaamheid van de mensen te stimuleren c.q. te vergroten, waardoor de cirkel van armoede kan worden doorbroken. Mede door deze bevindingen is meerdere malen gepoogd om een management informatie systeem op te zetten welke zou moeten dienen als een cliŽnten volgsysteem. In dit nieuw project is herregistratie en het daadwerkelijk opzetten van het eerder genoemd systeem een must. De medewerkers van het ministerie zullen daarom ook getraind moeten worden in het gebruiken van het geautomatiseerd managementsysteem.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
420 Women in development (WID)
1.2 Institutional dimension Policy Development
7.1 Suriname-Districts Wanica
Role Person name
Project leader person details 
Role Type Title Download
Project Description Project report output details Geconditioneerde uitkering voor kwetsbare groepen 727kb