Google
 
 
  

Resource Pamaka Hooglandrijst Hey gron alÚsie/ Kiyoo Alisi
Type Project report
Last update: 22/07/2019
Type: Project report
Language Dutch
Year of publication: 2018
Authors: Johannes Tojo
Target countries: Suriname
Download: 586kb
Summary Investeren in de landbouw, m.n. hooglandrijst, waardoor voedselzekerheid, bestaanszekerheid, productie- & verdiencapaciteit worden verhoogd en urbanisatie wordt tegengegaan. Dit leidt tot vergroting van de bewustwording met cultuurbehoud.

Met eigen middelen is Ana Makandi op 8 Dec 2018 gestart met dit project ism de ministeries van RO en LVV te Loka Loka. Zij hebben een demonstratie plot opgezet als model voor het Pamaka gebied waarbij theoretische en praktijk trainingen zijn verzorgd. De eerste oogst is in Maart 2019 geweest en de verkoop aan de locale markt is goed te noemen. Ondersteuning is ook ontvangen van DAOB, Newmont Su en Min LVV.
De verwerking is in deze startfase voornamelijk handmatig gedaan, men beoogt nu de machinale verwerking waarbij de nodige werktuigen aangekocht moeten worden.
Dit project is d.d. Dec 2017 en 23 Feb 2019 ingediend bij CDF van Newmont Suriname
De activiteiten moeten uiteindelijk resulteren in de verruiming van de bestaansmogelijkheden en verbetering van de leefsituatie van achtergestelde groep.

De voordelen van deze aanpak is, dat de gemeenschap de co÷rdinatie van haar eigen ontwikkeling in handen heeft ( zelfmanagement). Er is geen sprake van braindrain, want de mensen worden opgeleid om binnen de gemeenschap te functioneren.
Ons raamwerk voor duurzame welvaart in het Paramaccaans gebied is onder meer gebaseerd op maatregelen in de materiŰle en immateriŰle sfeer en dat duurzame ontwikkeling van de dorpen sterk afhangt van de gezamenlijke motivatie en input.

Deze rage van bewustwording vereist verdere stimulans en sturing. New-mont Suriname kan hierop inspelen met communicatie: van en naar de dorpen met betrekking tot ontwikkelingsissue met een sterke nadruk op zelfinitiatief, zelfwerkzaamheid en zelforganisatie. Maar meer nog communicatie die stimuleert, motiveert en aanzet tot directe acties met een duurzaam karakter

Role Organisation
Author Organisation organisation details Stichting Ana Makandie
Network Organisation organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 321 Industry
120 Health
331 Trade
220 Communications
250 Business and other services  
1.3 Natural dimension Climate/Air
Water  
1.4 Target group(s) 1. Local communities
2. SMEs/Private sector  
2.1 Production System 3. Crop- Livestock system  
2.2 Production Chain 1. Input Supply & Use
5. Storage
2. Production & Management
7. Marketing
4. Harvesting  
2.3 Commodity group Food crops  
2.4 Food Crops Rice (Oryza)  
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical  
2.5b Agro-ecology: Altitude zone Highlands  
3.1 Natural Resource Mgmt. 1. Natural forest Mgmt
Water mgmt
Community-based NRM  
3.2 Pollution-Environmental Protection 1. Water  
4.1 Renewable Energy 02. Biofuels  
5.1 Sustainability Issues 3. Financial Context
1. Socio-economic Context  
5.3 Service Delivery Channel 2. Community/Rural Radio  
7.1 Suriname-Districts Sipaliwini