Google
 
 
  

Resource NATIONAAL ONTWIKKELINGS PLAN 2017-2021
Type Policy Paper
Last update: 08/02/2019
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2017
Target countries: Suriname
Download: 7,524kb
Summary Het Ontwikkelings Plan (OP) 2017-2021 geeft in algemene lijnen het
ontwikkelingsbeleid aan waarlangs de regering zal trachten een ommekeer te bewerkstelligen in de financieel-economische en sociale situatie van Suriname. Het document is bedoeld als instrument voor beleidsmakers en plantechnische staf van lijnministeries, richtinggevend voor de verdere uitwerking van beleidsprogramma’s en projecten. In combinatie met de jaarlijkse Staatbegroting(en) vormt het een hulpmiddel voor management, monitoring en evaluatie van het regeringsbeleid/performance.
Role Organisation
Network Organisation organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 240 Banking and financial services
313 Fishery
410 Environmental protection
430xx Climate Change Adaptation
420 Women in development (WID)
130 Population Policies/ Programs& Reprod. health
210 Transport and storage
312 Forestry
322 Mineral resources and mining
332 Tourism
311 Agriculture
150 Government and civil society
230 Energy generation and supply
321 Industry
331 Trade
43040 Rural Development
120 Health
110 Education
160 Other social infrastructure and services  
1.2 Institutional dimension Legislation & law enforcement
Social- livelihood systems/ Gender
Transparency & governance
Knowledge Management & Communication
Policy Development
Organizational change & learning  
1.4 Target group(s) 2. SMEs/Private sector
5. Decision makers/Policymakers
3. Intermediary organisations
6. General public/Opinion makers
1. Local communities
4. Research community