Google
 
 
  

Resource Geoportaal Gonini
Type Web resource, Knowledge resource
Last update: 24/01/2019
Type: Web resource, Knowledge resource
Language English
Year of publication: 2016
Target countries: Suriname
Download: www.gonini.org
Summary Binnen het ontwikkelen van een Nationaal Bos Monitoringssysteem wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare en up-to-date bos gerelateerde informatie als cruciaal beschouwd. In dit kader werd in december 2016, het nationaal land monitoringssysteem geoportaal “Gonini” opgezet.
De “Gonini” is een online database waarin bos gerelateerde data gevisualiseerd en geanalyseerd kan worden door elke burger.