Google
 
 
  

Resource Surinaamse bosbouwsector 2016
Type Institutional Report Series
Last update: 06/12/2018
Type: Institutional Report Series
Language Dutch
Year of publication: 2017
Citation: Surinaamse bosbouwsector 2016, SBB
Target countries: Suriname
Download: sbbsur.com/wp-content/..
Summary Jaarlijks wordt er een beschrijvende weergave gedaan van de bosbouwsector, waarbij er geprobeerd wordt om inzichten te verschaffen in de uitgevoerde activiteiten door de sector, middels een standaard gehanteerd rapportage formaat. Gelet wordt op de trend en de ontwikkeling binnen de bosbouwsector, waarbij naast nationale ook internationale factoren in beschouwing worden genomen.