Google
 
 
  

Resource podosiriproject
Type Working paper
Last update: 01/11/2018
Type: Working paper
Language Dutch
Year of publication: 2018
Authors: Apai Martha
Target countries: Suriname
Download: 537kb
Summary Het binnenland van Suriname behoort tot het achtergestelde deel van de samenleving. Over het algemeen is het binnenland moeilijk bereikbaar door de slechte infrastructuur en zijn daardoor ook minder ontwikkeld. Het binnenland is niet alleen achter op het gebied van onderwijs maar ook op het agrarisch gebied. Er is weinig ge´nvesteerd in de agrarische ontwikkeling in Suriname, omdat men meer heil zag in de mijnbouwsector. De laatste ontwikkelingen mondiaal en in Suriname vooral met het wegtrekken van Billiton en Suralco drukt ons met de neus op de feiten, om byzonder aandacht te geven aan de agrariche sector. Immers agrarische bedrijvigheid dat even oud is als het menselijk bestaan zal er net zolang zijn als er mensen er op aarde zullen zijn. Van het binnenland weten wij dat de mensen het shifting cultivation systeem toepassen. Zij leven voornamelijk van landbouw, jacht en visserij. Lanbouw is daarbij de belangrijkste. De voornaamste gewassen die zij telen zijn rijst en andere aardgewassen. De mensen genieten ook van bosproducten, welke in de laatste jaren ook economisch ermee wordt bedreven, zowel nationaal als internationaal. Een van de bekendste bosproducten onder de binnenlandse agrariers is podosirie. Podosirie is een van de rijke energiebron voor de binnenlandbewoners.

De podosirie groeit merendeels in zwamp- en modderachtige gebieden, omdat het plant heel veel vocht nodig heeft voor een goede productie. de podosirie doet aan zelfvermeerdering, waardoor er constant podosirie te vinden zijn in bovengenoemde gebieden. Door de regelmatige oogst van podosirie voor econmische doeleinden, zijn er in de laatste jaren een teruggang gemerkt van podosorie bomen. Er wordt daarom nu plannen gemaakt om podosirie bewust te gaan telen, zodat er voldoen kan worden aan de internationale vraag naar podosirie. Hier en daar zijn er een paar agrariers bezig met hettelen van podosirie, maar dat is niet voldoende. Om te komen tot de productieverhoging is het van belang dat er moderne teelttechnische methoden worden geintroduceerd en toegepast, welke uiteindelijk resulteert in de inkomstenverhoging en deviezen genereren
Role Organisation
Network Organisation organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk
Role Activity
Project Description project details  Podosirie kwekerij in Regio oost