Google
 
 
  

Resource Beleidsnota LVV 2010 – 2015, de beleidsstrategie voor de agrarische sector
Type Policy Paper
Last update: 01/06/2018
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2010
Target countries: Suriname
Download: 4,400kb
Summary In de nota worden de uitgangspunten voor 2010 – 2015 van het agrarisch beleid aangegeven hetgeen zich richt op de volgende doelen:
1. Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking
2. Het waarborgen van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid
3. Het ontwikkelen van een duurzame agrarische sector
4. Het doen ontwikkelen van de agrarische sector tot de voedselproducent en –leverancier van en voor het Caribisch gebied
5. Het vergroten van de bijdrage van de agrarische sector aan de nationale economie
6. Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de
agrarische sector
7. Het managen van de randvoorwaarden en risico’s bij de uitvoering van het agrarisch beleid.
Deze zeven doelen zijn in onderhavige beleidsnota verder uitgewerkt in beleidsstrategieën voor de subsectoren landbouw, veeteelt en visserij.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 313 Fishery
311 Agriculture  
1.2 Institutional dimension Policy Development
Organizational change & learning  
1.4 Target group(s) 5. Decision makers/Policymakers