Google
 
 
  

Resource Milieu en Sociale Analyse Samenvatting
Type Project report
Last update: 03/05/2018
Type: Project report
Language Dutch
Year of publication: 2018
Target countries: Suriname
Download: 539kb
Summary De Inter-American Development Bank en het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij Suriname zijn bezig met het opzetten van een programma voor duurzame landbouwproductiviteit. Deze is ontworpen
om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen door investeringen te plegen in: infrastructuur en beheer van irrigatie- en drainage (I & D) -systemen; de overdracht van de verantwoordelijkheden voor exploitatie en onderhoud (O & M) van dit systeem aan de landbouwers die zijn georganiseerd in
waterschappen; en om de informatie gebaseerd op beleidsvorming te verbeteren door de hoeveelheid en de kwaliteit van landbouw informatie op nationaal niveau te vergroten.

Het programma, uitgevoerd door het Ministerie van LVV, in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken en de OWMCP (ondersteund door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling) zal
naar verwachting resulteren in: een toename van de rijstproductiviteit in Irrigatie en Drainage-gebieden;een toename van de duurzaamheid van de rijstproductie doordat waterschappen opereren en bijdragen aan exploitatie en onderhoud; en verbeterde landbouwstatistieken en informatiesystemen.

Er is een milieu- en sociale beoordeling (ESA) uitgevoerd om de potentiële effecten van het programma te evalueren en om verzachtende maatregelen te identificeren om de gevolgen waar nodig te verminderen of te elimineren. De resultaten van de beoordeling worden gepresenteerd in een concept ESA-rapport en zijn samengevat in dit document.
Role Organisation
Network Organisation organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk