Google
 
 
  

Resource Agrarische Statistieken 2011-2016
Type Extension leaflet, brochure, policy brief or poster
Last update: 12/03/2018
Type: Extension leaflet, brochure, policy brief or poster
Language Dutch
Year of publication: 2016
Target countries: Suriname
Download: 701kb
Summary De afdeling Landbouw Statistiek welke een onderdeel is van het Onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling heeft de volgende hoofdtaken:
• Het verzamelen, verwerken, analyseren en publiceren van agrarische statistische gegevens ten behoeve van de planning en uitvoering van het agrarisch beleid.
• Het uitvoeren van periodieke agrarische tellingen en surveys.

De agrarische gegevens die verzameld worden betreffen beplante arealen, productie, productie-waarden en prijzen van landbouwgewassen, veeteelt- en visserijproducten, alsmede import- en exportgegevens van belangrijke agrarische producten. Na verwerking en analyse van deze gegevens worden de agrarische statistieken in de jaarlijkse publicatie weergegeven.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture  
1.2 Institutional dimension Policy Development  
1.4 Target group(s) 5. Decision makers/Policymakers
6. General public/Opinion makers
1. Local communities  
2.3 Commodity group Food crops
Livestock
Fishery products  
2.4 Food Crops Sweet Potato (Ipomoea)
Rice (Oryza)
Citrus (Citrus)
Cassava (Manihot)
Eggplant (Solanum)
Coconut (Cocos)
Banana/Plantain (Musa)