Google
 
 
  

Resource HANDLEIDING VOOR VISSERIJ-INSPECTIE OP ZEE
Type Manual or guideline
Last update: 28/02/2018
Type: Manual or guideline
Language Dutch
Year of publication: 2017
Target countries: Suriname
Download: 10,767kb
Summary De zeevisserij in Suriname is onderhevig aan een aantal beperkingen en regels. Deze moeten toelaten dat de visserij op een ordelijk en duurzame wijze verloopt, zonder conflicten. Een vissersboot kan enkel werken met een geldige visserij vergunning. Deze vergunning stipuleert een aantal vergunningsvoorwaarden.
Deze beschrijven de omstandigheden waaronder de visserijactiviteit is toegestaan, en hebben betrekking op de gebruikte visserijmethode, het vistuig, de grote van de boot, het motorvermogen, het visserijgebied, de toegestane doelsoorten, enzovoorts. Om de naleving van het vergunningen systeem en de vergunningsvoorwaarden te verzekeren is
monitoring, controle en toezicht (Eng: Monitoring Control and Surveillance; MSC) essesstieel.
Omdat de visserijactiveiten meestal plaatsvinden ver op zee, kan de naleving van bepaalde regels enkel gecontroleerd worden door inspecties op zee door een bevoegde authoriteit. Visserij inspecties op zee hebben in het verleden plaatsgevonden door een samenwerking tussen het Onderdirectoraat Visserij van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de marine, en booteigenaren die hun boot ter beschikking stelden voor het uitvoeren van de inspecties.
In 2013 is de Kustwacht Suriname opgericht. Inspecties van visserijactiviteiten op zee behoort nu toe aan het takenpakket van de Kustwacht.

Het doel van deze handleiding is om de nodige achtergrond te bieden voor het inspecteren van visserij activiteiten in Suriname. In dit document wordt het wettelijk kader voor de zeevisserij toegelicht, samen met de vergunningsvoorwaarden dit van toepassing zijn op elke type visserij. De visservormen worden voorgesteld, de visserijmethoden die ze gebruiken en hoe deze moeten ge´nspecteerd worden. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende vis- en garnalensoorten, en hoe deze te identificeren. Doorheen het document wordt regelmatig verwezen naar de bijlage, die ondersteunend materiaal bieden.

Het doelpubliek is iedereen die visserij inspecties uitvoert, te weten de medewerkers van de Afdeling Inspectie van het Onderdirectoraat Visserij, en het personeel van de Kustwacht dat belast is met visserij inspectie taken.
-----
this is a manila for the inspection of fishery activities in Suriname.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 313 Fishery  
1.2 Institutional dimension Legislation & law enforcement  
1.3 Natural dimension Water  
2.2 Production Chain 8. Quality Control  
3.1 Natural Resource Mgmt. Fisheries Mgmt  
3.2 Pollution-Environmental Protection 1. Water