Google
 
 
  

Resource White Paper Rijst
Type Policy Paper
Last update: 05/03/2018
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2011
Citation: Preparation of Sub-Sector White Papers FAO Project TCP/SUR/3301. Dit beleidswitboek is onderdeel van de serie beleidswitboeken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De reeks bestaat uit: Tuinbouw Rijst Bananen Visserij & aquacultuur Agribusiness Agrarische gezondheid en voedselveiligheid Landbouwontwikkeling Binnenland Veeteelt
Target countries: Suriname
Download: 1,089kb
Summary Dit witboek is samengesteld op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en heeft als doel bij te dragen tot besluitvorming over gezondmaking van de Surinaamse rijst sector. Hoofdstuk 1 leidt het thema van het witboek in. In de hoofdstukken 2 en 3 worden het beplant areaal, de padie productie en de vraag naar rijst op belangrijke deelmarkten behandeld. Hoofdstuk 4 noemt de probleemdefinitie: De Surinaamse rijst sector is in ernstig verval geraakt, haar concurrentiekracht is afgenomen en de sector kan niet op eigen kracht deze situatie ten positieve keren. Slechts krachtige interventies zijn in staat om de sector herstel, groei en ontwikkeling te laten doormaken. De hoofdstukken 5, 6,7, 8 en 9 behandelen de interventies die gepleegd moeten worden teneinde groei, herstel en ontwikkeling van de sector te bewerkstelligen. Met de uitvoering van de “Support to the Competitiveness of the Rice Sector of the Caribbean” is een basis gelegd voor verdere verbetering van de sector.
De voorgestelde interventies betreffen:
• Fysieke maatregelen (waterbeheer infrastructuur);
• Organisatorische maatregelen (waterschappen,
productschappen, versterkte producenten organisaties);
• Investeringsmaatregelen ten behoeve van veldproductie, verwerking, onderzoek en voorlichting.
De totale financiering wordt voor de periode 2012- 2016 geraamd op een bedrag groot €196.490.100, dat is gemiddeld €39.298.000 per jaar.
Voor de uitvoering van het totale interventieprogramma, dient het Rijst Orgaan zich urgent te be-ijveren de volgende resultaten te behalen:
• Uitvoering van het totale waterbeheer infrastructuur
programma
• Aantrekking van investeringsmiddelen en exploitatiekrediet
• Instelling van het Productschap
Het Productschap werkt dan verder aan alle reeds geïdentificeerde en mogelijk andere relevante programma onderdelen.
Belangrijk is om rekening te houden met de drie perioden;
In periode 1(2012-2016) worden activiteiten uitgevoerd die groei van de productie bewerkstelligen naar ongeveer 450.00 natte padie. wordt het Stondansie project geactualiseerd.
In periode 2 ( 2017- 2021) groeit de productie verder en wordt verdere uitvoering gegeven aan voorbereiding en implementatie van het “Stondansie Project”.
In periode 3 ( 2022- 2026) worden de fysieke werken van het “Stondansie Project” afgerond.
--------

The White Paper for the Sub-Sector Rice: “Implementing the Policy Objectives for the Sub-Sector Rice, 2012-2016” was prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); project number TC/SUR/3301 (1), on requested of the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries (Ministry of Agriculture).
The report was completed during the period July – September 2011, but preliminary activities commenced in early June 2011.
The call for the preparation of the agricultural sector policy document and the preparation of sub-sectoral and agricultural sector issue white papers were stated in the Government Statement 2010-2015, Cross Road, “Together to Better Times”. In April 2011 the Ministry of Agriculture presented its policy document 2010-2015 (BeleidsNota 2010- 2015).

The policy document outlines broad goals and conditions and 7 main objectives.
They are:
(1) To achieve and ensure food security for the entire population Suriname
(2) To guarantee the agricultural health and food safety
(3) To develop a sustainable agricultural sector
(4) To develop the agricultural sector to be the food producer and food supplier of
the Caribbean
(5) To Increase the agricultural sector contribution to the national economy
(6) To establish the institutional and infrastructural conditions for the sustainable
development of the agricultural sector
(7) To manage the preconditions and risks in implementing the agricultural policy
framework.

The agricultural policy document is considered as a roadmap of policy. The policy document also mentions that among other things action plans and specific projects for important agricultural sectors and strategic issues should be worked out in the white papers with the active involvement of stakeholders. Therefore, these white papers describe the policies and strategies for the achievement of food and agriculture production, the development of the various products, sub-sectors and issues and the cost involved.
To involve stakeholders, the Ministry of Agriculture with support of all consultants organized during June - July 2011 a series of sub-sect oral and agriculture issue workshops. To conclude the series of workshops a National Agricultural Conference was organized on 16 July 2011. The Conference brought together more than 300 stakeholders
3
including Government Ministers, members of the National Assemblee, civil society, farmers organization, ngo’s, scientists, farmers and farmers organizations to discuss the preliminary findings and proposals for actions and projects to go forward and to make recommendations for the preparation of the white papers. When necessary follow-up meetings were held with stakeholders groups.
With the support of TCP/SUR 3301(1) a total of 8 white papers were prepared in Dutch. The white papers focus on the sub-sectors rice, banana, horticulture, livestock, fisheries, the interior development and documents on agribusiness, and food safety.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture  
2.3 Commodity group Food crops  
2.4 Food Crops Rice (Oryza)