Google
 
 
  

Organisation Stichting Ana Makandie
Country Suriname
Last update : 22/07/2019
Address Nason, ressort patamacca , Patamacca  
Email commowe@yahoo.com
Telephone +597 8540120
Mandate Production of goods; industry
Scope 1. Community level
Type Civil Society ('Not-for-Profit')
Summary Met ondersteuning van Kapiteins, Basia's en dorpsbewoners in april 2003 de Stichting federatie voor de duurzame armoede bestrijding van het Paramaccaans gebied” Ana Makandie” opgericht te Langatabiki.
Description  Stg. Ana Makandie is een samenwerkingsbanden tussen de 11 dorpen van de stam der Paramaccaners en stelt zich ten doel armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling bevorderen. We hebben onze visie op ontwikkeling aangepast, om de eigen ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

Structuur
De organisatie wordt gevormd door een bestuur bestaande uit 5 leden en een Raad van Toezicht bestaande uit 11 leden. Deze 11 leden zijn elk benoemd op een dorpsmeeting, waarbij de kapitein aanwezig moest zijn. Daarna zijn ze voorgedragen door het dorp als hun vertegenwoordiger.
De raad van toezicht (RvT) doet maandelijks verslag aan het bestuur. In een bijzondere vergadering van de Raad van Toezicht en het bestuur worden besluiten genomen ihkv de geconstateerde problemen en wenselijkheden.

De Regionale Organisatie van het Paramaccans gebied Ana Makandie is gemotiveerd om haar strijd tegen armoede en onwetendheid voort te zetten.
Basisbegrippen als zelforganisatie, zelfinitiatief, zelfwerkzaamheid en ondernemerschap vormen de rode draad in een meer jaren ontwikkelingsproces om de bewoners te begeleiden in het identificeren van lokale opportunities om de problemen zelfstanding aan te pakken.
De bundeling van de Pamaka dorpen in Ana Makandie als Regionale Organisatie is bedoeld om in staat te zijn relaties te ontwikkelen ter bevordering van de maatschappelijke integratie om de gestelde doelen te realiseren. Om duurzame armoede te bestrijden zijn de volgende aspecten belangrijk t.w.
• het bevorderen van productieve activiteiten, het toepassen van duurzame productie methodes, marktonderzoek en de toegang tot markten en kredieten
• Micro Ondernemers vormen een belangrijke groep voor het in stand houden en ontwikkelen van lokale economieën.
• Micro Ondernemers moeten worden versterkt om een gerichte oplossing te vinden voor het verhogen van hun productie niveau.

De werkdoelen van de organisatie kan als volgt worden omschreven:
1. Vergroting handelingsbekwaamheid van de dorpsbewoners.
2. Versterking van hun zelf oplossend vermogen.
3. Bevordering van de samenwerking (intern en extern).
4. Stimulering van Micro-onderneming
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 110 Education
150 Government and civil society
311 Agriculture
1.3 Natural dimension Land/Soils
Water
1.4 Target group(s) 1. Local communities
2. SMEs/Private sector
4. Research community
2.1 Production System 2. Mixed cropping system
7. Shifting cultivation
2.2 Production Chain 1. Input Supply & Use
2. Production & Management
2.3 Commodity group Food crops
2.4 Food Crops Banana/Plantain (Musa)
Cassava (Manihot)
Potato (Solanum)
Rice (Oryza)
2.5b Agro-ecology: Altitude zone Highlands
3.2 Pollution-Environmental Protection 1. Water
2. Air
3. Ecosystems
4. Human health
5.1 Sustainability Issues 1. Socio-economic Context
4. Facilities
7.1 Suriname-Districts Sipaliwini
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Role Type gdfg Title Available
Author Organisation Project report output details Pamaka Hooglandrijst Hey gron alésie/ Kiyoo Alisi 586kb