Google
 
 
  

Organisation Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname / Centre for Agricultural Research in Suriname (CELOS)
Country Suriname
Last update : 22/11/2018
Address Prof. Dr. Ir. J. Ruinardlaan , Paramaribo  
Website www.celos.sr.org 
Email secretariat@celos.sr.org
Telephone +597 490128
Fax +597 498069
Mandate Research
Scope 5. All levels
Type (Semi)-Governmental
Summary De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is opgericht in 1967. Op het CELOS wordt onderzoek gedaan op het gebied van landbouw, bosbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen.
Description  De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname CELOS, werd in 1967 opgericht als dependance van de agrarische hogeschool van Wageningen in 1967. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werd de stichting formeel ondergebracht bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in 1976 vond de formalisering van de statuten plaats. Het CELOS heeft sinds haar oprichting, veel gepresteerd op het gebied van bosbouw en landbouw. Op het gebied van agroforestry, biodiversiteit, community forestry en NTFP’s zijn er verschillende activiteiten ontplooid o.a. in het binnenland en met inheemse en marron gemeenschappen. Aan het eind van de jaren negentig is er een hernieuwde oriëntatie geweest op het in de jaren zeventig opgezette en nu internationaal gerenommeerde CELOS Management Systeem (CMS), een houtteeltkunde en oogst systeem. Bij bosclassificatie en her-opmeting onderzoek wordt gebruik gemaakt van expertise op het gebied van GIS- en Remote Sensing technieken. Er vindt onderzoek plaats naar geïntegreerde landbouw, gericht op de mogelijkheden voor gemechaniseerde teelt, agrarische verwerking en bestrijding van ziekten en plagen. In het kader van dienstverlening worden er ook laboratorium diensten verleend op het gebied van bodem- en plantanalyses, gewasbescherming, microbiologische analyses, weefselkweek en houttechnologie, naast het vanouds produceren van “op maat gesneden” geografische kaarten m.b.v. GIS- en Remote Sensing.

De multi-disciplinaire aanpak door het instituut bij het verrichten van onderzoek en de geleverde diensten is een van haar sterkten en maakt dat dit instituut CELOS veelzijdig en in de regio uniek is.

Missie
Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is hét wetenschappelijk instituut dat voorziet in toonaangevend en multidisciplinair onderzoek, onderwijs en diensten in de agrarische en bosbouwsector ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname.

Visie
CELOS zal zich ontwikkelen tot een regionaal en internationaal gerenommeerd en gecertificeerd kennisontwikkelingsinstituut. Ons gemotiveerd en professioneel team bereikt dit door excellentie in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie van duurzame productie- en beheerssystemen voor de agrarische en bosbouwsector.

De organsiatie structuur:
http://www.celos.sr.org/over-ons/de-organisatie-structuur/

Onderzoek van de afdelingen:
De afdeling agrarische productie heeft voor wat betreft onderzoek als prioriteit het bestuderen van teelttechnieken die minimaal milieubelastend zijn bij de teelt van wortelgewassen, graangewassen en leguminosen, met voordelen voor verschillende agrarische regio’s.
De afdeling is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor leveren van resultaten ten behoeve van het verhogen van agro-productie, voedselzekerheid en voedselveiligheid en heeft expertise op het gebied van gemechaniseerde teeltsystemen en plant genetische hulpbronnen.
De afdeling schenkt o.a. aandacht aan het beschrijven van de lokaal voorkomende en nieuw geïmporteerde variëteiten van landbouwgewassen (agrobiodiversiteit) en het verkrijgen van voldoende en zuiver plantmateriaal.
Het onderzoek focust zich op vijf doelstellingen:
- Beschikbaarheid van genetisch materiaal van interessante gewassen voor de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s.
- Beheersing van snelle vermeerderingsmethoden voor de aanmaak van voldoende vegetatief plantmateriaal voor veldproeven en demonstratievelden
- Een database met resultaten van veldexperimenten ter evaluatie van het beschikbaar genetisch materiaal dat onderworpen wordt aan uiteenlopende teelttechnieken
- Ontworpen duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s
- Verslagen van naoogst bewerkingsactiviteiten en de aanzet tot productontwikkeling
Recente Projecten:
- Cassave genenbank: Het CELOS heeft op de proefvelden te Phedra en Tijgerkreek-West een ex situ cassave veldgenenbank waarvan de fenotypische karakteriseringsdata zijn vastgelegd in een database. Deze genenbanken worden steeds weer verjongd na het verlopen van het groeiseizoen.
- Grassencollectie: Op het CELOS terrein aan de Leysweg is een collectie aangelegd met grassen en voedergewassen.
- Plantvermeerdering: We verzorgen trainingen betreffende de snelle vermeerdering van cassave en banaan.
- Cassave droge stof: Op de CELOS experimentele site Tijgerkreek West is recent, gedurende twee groeiseizoenen, het zogenaamd cassave droge stof veldexperiment uitgevoerd. De vergaarde data worden nu onderworpen aan analyse.
- Teeltsystemen: We hebben een beeld ontwikkeld van de elementen die we wensen op te nemen in een duurzaam teeltsysteem voor potentieel interessante agrarische regio’s: een agrosilvipastoraal systeem
- Postharvest behandelingen en productontwikkeling: Een aanvang is gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden om cassave plantendelen (loof en wortels) te verwerken en deze te gebruiken als componenten voor voeders

... deze beschrijving is voorlopig, wordt verder aangevuld...1.1 Socio- economic Sector (OECD) 110 Education
311 Agriculture
312 Forestry
410 Environmental protection
43040 Rural Development
430xx Climate Change Adaptation
1.3 Natural dimension Genetic Resources
Land/Soils
1.4 Target group(s) 1. Local communities
4. Research community
5. Decision makers/Policymakers
6. General public/Opinion makers
2.1 Production System 2. Mixed cropping system
3. Crop- Livestock system
4. Tree- Crop system (agro-forestry)
7. Shifting cultivation
Irrigated system
Rainfed system
2.2 Production Chain 2. Production & Management
3. Pest & Disease Control
4. Harvesting
2.3 Commodity group Food crops
Forages
Forest Products
2.4 Food Crops Banana/Plantain (Musa)
Cassava (Manihot)
Rice (Oryza)
Sweet Potato (Ipomoea)
Yams (Dioscorea)
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical
2.5b Agro-ecology: Altitude zone Lowlands
2.5c Agro-Ecology: Moisture zone 3. Humid
3.1 Natural Resource Mgmt. 1. Natural forest Mgmt
5. Coastal Zone mgmt
Community-based NRM
Conservation & Biodiversity
3.2 Pollution-Environmental Protection 3. Ecosystems
5.1 Sustainability Issues 5. Technology
6. Services
7. Content (Development)
7.1 Suriname-Districts Brokopondo
Marowijne
Para
Paramaribo
Saramacca
Sipaliwini
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Person Function(s) Country
person details Grace Tjon (FNS-Suriname, CELOS) (Staff) member Suriname
person details Mrs. Ingrid Tuart (FNS-Suriname, CELOS) (Staff) member Suriname
person details Maria Barron-Callebaut (FNS-Suriname, CELOS) Head of Department Suriname
person details Rawies Chatterpal (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
person details Mr. Anwar Helstone (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
person details Sharona Jurgens (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
person details Rudi Nelom (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
person details Dr. Imana Power (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
person details Ans Soetosenojo (FNS-Suriname, CELOS) Expert Suriname
Role Type gdfg Title Available
Author Organisation Extension leaflet, brochure, policy brief or poster output details Samenvatting strategisch beleidsplan CELOS 2018 - 2022 197kb