Google
 
 
  

Organisation MIN VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR (OWC)
Country Suriname
Last update : 17/05/2019
Address , Dr. S. Kafiluddistraat 117 - 123 (Verlengde Molenpad)  
Website www.gov.sr/ministerie-van-onderwijs-wetenschap-en-cultuur.aspx 
Email minond@education.gov.sr
Telephone +597 498850,498005, 497954, 491332
Fax +597 498850
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Type (Semi)-Governmental
Description  Onderwijs behoort een rol te spelen in de ontwikkeling van een land. Die rol is per land verschillend omdat het afhankelijk is van de nationale ontwikkelingsdoelen en van de culturele- en morele prioriteiten die een land stelt aan haar burgers. Daarnaast spelen de omvang en kwaliteit van de beroepsbevolking, de omvang en kwaliteit van het lerarenkorps, de fysieke infrastructuur (zoals het aantal scholen, de spreiding, het wegennet, de fysieke leermiddelen, enz.) en dergelijke een rol bij de realisatie van de gestelde doelen.
Waar naar gestreefd dient te worden is dat mensen voor een samenleving nuttig moeten zijn, dat mensen van betekenis moeten zijn. Dit maatschappelijk nut heeft vier dimensies te weten de economische, de politieke, de sociale en de culturele dimensie.

De economische dimensie omvat aspecten als nuttig zijn voor de economie, dus een baan kunnen vinden na een beroepsvorming wat met zich meebrengt dat men nuttig is in de samenleving en dus een bijdrage levert aan de maatschappij.

De politieke dimensie verwijst naar het zich een verantwoordelijke burger voelen in de samenleving, binding hebben met het land, het vraagsstuk van burgerschap kunnen begrijpen en invullen.

De sociale dimensie omvat het accepteren en uitvoeren van verantwoordelijkheden in het sociale verkeer tussen mensen, het aanleren van competenties om met elkaar om te gaan, waaronder hulpvaardigheid, burenhulp, zorg in de familie, weten hoe het moet (kennen) maar ook doen (kunnen)

De culturele dimensieverwijst naar de erkenning van de verschillende culturen, het hebben van kennis van elkaars culturen en respect hebben ervoor.

Vorming van het onderwijs moet al deze vier dimensies bevatten, waardoor het Surinaams onderwijs burgers aflevert, die kunnen functioneren in de Surinaamse samenleving maar ook daarbuiten, en waardoor burgers zelfrespect krijgen en ook respect voor elkaar. Dat zijn de primaire doelen van het onderwijs.

Onderwijs en scholing zijn de instrumenten voor de sociaal-culturele en economische ontwikkeling, welke de best mogelijke ontwikkeling van menselijke hulpbronnen is. Vooral de jongere generatie zal aangemoedigd worden om gevoel voor zelfhulp en zelfvertrouwen te ontwikkelen en zal bewust gemaakt worden van het feit hoe belangrijk het is om de productiviteit constant te verhogen. In het huidige onderwijs wordt de nadruk gelegd op het cognitieve wat zijn weerslag heeft op het economische en de overige zaken worden stiefmoederlijk behandeld. Dat is onder andere een van de redenen dat het Minov bezig is met hervormingen in het basisonderwijs waarbij er veel meer nadruk wordt gelegd op een kindvriendelijk en leerling gericht onderwijs.
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 110 Education
220 Communications
1.2 Institutional dimension Knowledge Management & Communication
Organizational change & learning
Policy Development
1.4 Target group(s) 1. Local communities
2. SMEs/Private sector
3. Intermediary organisations
4. Research community
5. Decision makers/Policymakers
5.1 Sustainability Issues 1. Socio-economic Context
2. Institutional Context
3. Financial Context
4. Facilities
5. Technology
6. Services
7. Content (Development)
5.2 Content Development 2. Radio
3. Television
4. Video
5.3 Service Delivery Channel 2. Community/Rural Radio
7.1 Suriname-Districts Brokopondo
Commewijne
Coronie
Marowijne
Nickerie
Para
Paramaribo
Saramacca
Sipaliwini
Wanica
Organisation hiërarchie (subunits)
MIN VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
Min OWC-Directoraat Cultuur
Min OWC-Directoraat Onderwijs
Min OWC- Curriculumontwikkeling
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Role Activity ID Activity Country
Collaborator project details  project details Schoolvoeding Suriname
Role Type gdfg Title Available
Network Organisation Other output details Organogram MinOWC 52kb