Google
 
 
  

Organisation Ministry of Home Affairs (BIZA)
Country Suriname
Last update : 19/07/2018
Address Wilhelminastraat 3 , Wilhelminastraat 3 , Paramaribo  
Email BIZA-BGA@outlook.com
Telephone +597 473141
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Type (Semi)-Governmental
Summary Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BiZa) heeft sinds haar instelling steeds de algemene rol van 'facilitator' van het openbaar bestuur gehad.
Description  Formele Taken Min BiZa

In overeenstemming met haar wettelijke taakstelling, zoals opgenomen in het Staatsblad van 1991 no. 58, artikel 7 heeft het Mininisterie van Binnelandse Zakende volgende formele taken. De zorg voor:

1. Het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid;
2. De aangelegenheden betreffende volksraadplegingen en de verkiezingen van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen;
3. Het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat;
4. De burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname;
5. De afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten;
6. De uitgifte van Staatsbladen en het Advertentieblad van de Republiek van Suriname;
7. De archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
8. De Eredienst;
9. De optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname;
10. Een evenwichtig emancipatorisch vrouwenbeleid, met in achtneming van specifieke Surinaamse karakteristieken.
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 150 Government and civil society
420 Women in development (WID)
1.2 Institutional dimension Administration
Policy Development
Transparency & governance
1.4 Target group(s) 5. Decision makers/Policymakers
5.1 Sustainability Issues 1. Socio-economic Context
2. Institutional Context
6. Services
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Role Activity ID Activity Country
Lead project details  project details Opstellen concept Gender visie beleidsdocument 2021 – 2035 Suriname
Person Function(s) Country
person details Sifra Fung-A-Loi (FNS-Suriname, BIZA) (Staff) member Suriname
person details Susijanie Kartodikromo (FNS-Suriname, BIZA) (Staff) member Suriname
person details Melinda Reijme (FNS-Suriname, BIZA) (Staff) member Suriname
Role Type gdfg Title Available
Author Organisation Policy Paper output details Gender Werkplan 235kb