Google
 
 
  

Organisation LVV-Onderdirectoraat Veeteelt (LVV-ODVe)
Country Suriname
Last update : 06/11/2018
Address Letitia Vriesde laan 8-12 , Paramaribo  
Email odve@odve.minlvv.sr
Telephone +597 479112
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Summary Het leveren van een vergrotende bijdrage aan de nationale economie, door middle van de ontwikkeling van duurzaam beleid.

Providing a beneficial contribution to the national economy, through the development of sustainable policy.

Description  Het verlenen van diensten aan de veeteelt sector middels het scheppen van voorwaarden die gericht zijn op verhoging van productie en productiviteit.
Het vergroten van het lokaal voorzieningspakket alsook de buitenlandse markt te voorzien van melk, vlees en eieren
Het ondersteunen van de wenselijke ontwikkelingen in de veeteeltsector middels het verlenen van diensten (onderzoek, training en voorlichting)
Het ter beschikking stellen van inputs (plantmateriaal, fokmateriaal)

Providing services to the livestock sector by creating conditions aimed at increasing production and productivity.
Increasing the local supply package as well as providing the foreign market with milk, meat and eggs
Supporting the desirable developments in the livestock sector by providing services (research, training and information)
Making inputs available (plant material, breeding material)
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
1.2 Institutional dimension Policy Development
1.3 Natural dimension Genetic Resources
1.4 Target group(s) 4. Research community
5. Decision makers/Policymakers
6. General public/Opinion makers
2.1 Production System 5. Pastoral system
6. Livestock system
2.2 Production Chain 1. Input Supply & Use
2. Production & Management
9. Consumption/Product Use
2.3 Commodity group Forages
Livestock
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical
2.5c Agro-Ecology: Moisture zone 3. Humid
3.2 Pollution-Environmental Protection 9. International treaties & cooperation
5.2 Content Development 1. Print media
7.1 Suriname-Districts Brokopondo
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Person Function(s) Country
person details LVV-ODVe-FP (LVV-ODVe, FNS-Suriname) Information Manager Suriname
person details Marc Forst (MAAHF (LVV), LVV-ODVe) (Staff) member Suriname
person details Tania Hoost (MAAHF (LVV), LVV-ODVe) (Staff) member Suriname
person details Ronnie Kranenburg (MAAHF (LVV), LVV-ODVe, FNS-Suriname) (Staff) member Suriname
person details Gerald Tjon a San (MAAHF (LVV), LVV-ODVe, FNS-Suriname) (Staff) member Suriname
Role Type gdfg Title Available
Author Organisation Manual or guideline output details Grasland Aanleg en Beheer 5,740kb
Author Organisation Policy Paper output details White Paper Veeteelt 1,005kb