Google
 
 
  

Organisation LVV-Onderdirectoraat Planning & Ontwikkeling (Min-LVV-ODPO)
Country Suriname
Last update : 06/11/2018
Address Letitia Vriesdelaan 8-10 , Letitia Vriesdelaan 8-10 , Paramaribo  
Website www.gov.sr/ministerie-van-lvv.aspx  
Email lvv-odpo@outlook.com
Telephone +597 479112
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Summary Het Onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling is onder andere belast met de co÷rdinatie van de landbouw-, veeteelt- en visserijbeleid en uitvoerings-planning op nationaal en regionaal niveau.
Description  Het Onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling (ODPO) is onder andere belast met de co÷rdinatie van de landbouw-, veeteelt- en visserijbeleid en uitvoerings-planning op nationaal en regionaal niveau. Dit is gebaseerd op marketing, agro- en visserij-economische, landgebruik, cultuurtechnische en sociologische planning, milieu en agrarische ontwikkeling.

De meest belangrijke taken van ODPO zijn:
1. het opstellen en maken van meerjaren plannen en beleidsactiviteiten;
2. het evalueren, monitoren en eventueel bijstellen van de agrarische ontwikkeling;
3. het onderhouden van nauwe relaties en contacten met andere vak ministeries;
4. het onderhouden van nauwe relaties met het Nationaal Plan Orgaan (NPO);
5. het onderhouden van nauwe relaties met nationale en internationale organisaties met betrekking tot alle aspecten van het agrarische en visserijbeleid en uitvoeringsplanning;
6. het onderhouden van zeer nauwe relaties en het instand houden van continue informatie stromen met alle andere departementen en afdelingen van het ministerie van LVV met betrekking tot projecten;
7. ontplooien van activiteiten teneinde daadwerkelijk te komen tot een analyse van de agrarische en visserij-beroepsbevolking;
8. het onderhouden van de relatie m.b.t. globalisatie activiteiten zoals WTO,CARICOM etc.;
9. het onderhouden van de contacten met de nationale milieu organisatie en instantie.

Het Onderdirectoraat is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1. het Secretariaat;
2. de afdeling Economische Planning en Ontwikkeling;
3. de afdeling Landbouw Statistiek;
4. de afdeling Cultuurtechnische Planning en Ontwikkeling;
5. de afdeling Milieu Planning en Ontwikkeling.
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
1.2 Institutional dimension Policy Development
1.4 Target group(s) 5. Decision makers/Policymakers
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Role Type gdfg Title Available
Publisher Manual or guideline output details Landbouw Statistiek 49kb
Publisher Policy Paper output details Food and Nutrition Security Policy Framework Suriname 3,671kb