Google
 
 
  
   Search Knowledge Base
Free text search
www Share4Dev Knowledge Base
Google
   Search by item
Search for

Name as part of Name/Title or Summary (exact phrase only)
Country
  Latest contributions
Resource Pamaka Hooglandrijst Hey gron alésie/ Kiyoo Alisi 22/07/2019
Investeren in de landbouw, m.n. hooglandrijst, waardoor voedselzekerheid, bestaanszekerheid, productie- & verdiencapaciteit worden verhoogd en urbanisatie wordt tegengegaan. Dit leidt tot vergroting van de bewustwording met cultuurbehoud.

Met eigen middelen is Ana Makandi op 8 Dec 2018 gestart met dit project ism de ministeries van RO en LVV te Loka Loka. Zij hebben een demonstratie plot   read more...
Organisation Stichting Ana Makandie 22/07/2019
Stg. Ana Makandie is een samenwerkingsbanden tussen de 11 dorpen van de stam der Paramaccaners en stelt zich ten doel armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling bevorderen. We hebben onze visie op ontwikkeling aangepast, om de eigen ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

Structuur
De organisatie wordt gevormd door een bestuur bestaande uit 5 leden en een Raad van Toezicht bestaande ui  read more...
Activity Monitoring the forest cover of the Amazon region 07/06/2019
Het Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) heeft het project "Monitoring the forest cover in the Amazon region" uitgevoerd in 8 verschillende landen, die deel uitmaken van het Amazone regenwoud. Suriname is een van de 8 lidlanden van ACTO en heeft zo ook geparticipeerd binnen dit project. Het doel is om data te produceren over het Amazone bos, die ter ondersteuning kan dienen voor beleidsma  read more...
Person Saties Mahadew (FNS-Suriname) 18/05/2019
  read more...
Solution How to capture knowledge by using the Solution Tool of Share4Dev? 22/07/2015
Describing a good practice, new method, new technology or experience requires a systematic approach in capturing knowledge. A Guideline is available that will help experts to capture and share their knowledge with colleagues and/or members of your network.   read more...